குழந்தைகள் ஆஸ்டியோபதி

ஆஸ்டியோபதி என்பது குழந்தைகளுக்கும் வளர்ந்து வரும் குழந்தைகளுக்கும் மிகவும் மென்மையான, கையாளுதல் மற்றும் பாதுகாப்பான அணுகுமுறையாகும், இது உடலின் உள்ளார்ந்த திறனை அழுத்தங்களை விடுவிக்கவும், தன்னை சமப்படுத்தவும் உதவுகிறது
இது மருந்துகள் அல்லது அறுவை சிகிச்சையில் ஈடுபடாமல் மென்மையான நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. சிகிச்சைகள் குழந்தையின் வளர்ச்சி செயல்முறைக்கு உதவுகின்றன, மேலும் வளர்ச்சியின் போது உடலுக்குள் ஏற்படும் மாற்றங்களை அவன் / அவள் சரிசெய்ய வைக்கிறது.


பிறப்பு, வீழ்ச்சி மற்றும் விபத்துகளின் போது தாயிடமிருந்து வெளியேற்றப்படுவதற்கான அதிர்ச்சி, மற்றும் குழந்தையின் உடலின் விரைவான வளர்ச்சி கூட அதன் எலும்புகள், மூட்டுகள், தசைநாண்கள், தசைநார்கள் மற்றும் தசைகள் மூடும் இயல்பான வளர்ச்சிக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் பிரச்சினைகளுக்கு பங்களிக்கக்கூடும். அவர்களுக்கு.

குழந்தை பருவ நிலைமைகளின் அறிகுறிகளைக் குறைக்க இது உதவியாக இருக்கும்:

 • பிளாட் ஹெட் சிண்ட்ரோம்

 • தலைவலி

 • இடுப்பில் வளர்ச்சி டிஸ்ப்ளாசியா (கிளிக் இடுப்பு)

 • பெருமூளை வாதம், வலிப்புத்தாக்கங்கள்

 • தாய்ப்பால் இணைப்பு சிக்கல்கள்

 • டார்டிகோலிஸ் (கழுத்து வாய்)

 • வளர்ந்து வரும் வலிகள் எ.கா. இளைஞர்களில் முழங்கால் அல்லது கால் வலி

 • ஸ்கோலியோசிஸ், முதுகுவலி

 • கழுத்து / தோள்.

 • மோசமான தோரணை

 • விளையாட்டு மைதானத்தில் காயங்கள்

Child_Osteopathy_edited.jpg

Our Customer Testimonials